27.01.2023

Předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Změna oboru na ZEMĚDĚLSTVÍ, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA.